«FIRE» i Brenneriroa, Løten, Norway, 2020

 • Skulptur til meg

  Sculpture for me

 • Work in progress

  Work in progress from the studio.

 • «Djupe andegrag, indre kraft» på Nils Aas Kunstverksted 30.april-12.juni 2022

  Rør meg med hjartet
  Mobil skulptur. 210x180x30cm. Stål, rustfritt stål, bergkrystall, stein. 2022
  Uten tittel
  Mobil skulptur. Stål. 230x180x100cm. 2022

  Regulering
  Mobil skulptur. Rustfritt stål, stål, krystallkule, vekter. 2022

  Bevegeren

  Tekst: Kristin Mandt Heim

  Hva betyr det når kunstneren som lager bevegelsesskulpturer plutselig føler det nødvendig å lage skulpturer som står stille? Kristine Roald Sandøy viser helt nye arbeider i duoutstillingen Djupe andedrag, indre kraft på Nils Aas Kunstverksted, der hun stiller ut sammen med Gunnhild Uddu Ystad. Sandøy har i mange år jobbet tredimensjonalt på en måte som utfordrer både rom, naturlover og betrakter, og denne utstillingen er intet unntak. Flere av skulpturene dreier seg rundt gravitasjonen som en grunnleggende kraft og tilstedeværelse, samtidig som utstillingen også åpner flere rom i kunstnerskapet hennes.

  Materialitet er grunnleggende i Sandøys arbeid, og metallet har ofte hatt en ledende rolle. Det har det fortsatt, men vi kan likevel se et anstrøk av noe nytt når det kommer til materialvalg og uttrykk i denne utstillingen, som preges av en større råhet enn vi har sett i kunstnerskapet tidligere. Sandøy har brakt inn flere rene naturelementer, slik som steiner og bergkrystall som fungerer som lodd i skulpturene, i tillegg til at de er som små skatter i seg selv. Selve arbeidsprosessen finner vi også spor av i de ferdige verkene, ved at hun har valgt å la sveisene forbli rå og upolerte. Dette gir et hint om en kunstner som ikke vil bruke tid og krefter på å pynte på ting, men å la det rå og sårbare eksistere slik det er – i livet og i kunsten. 

  Balanse er fortsatt et sentralt omdreiningspunkt i dette kunstnerskapet, og Sandøy evner å sette balansesymbolikken på spissen – bokstavelig talt. I hverdagen vår fremheves balanse via mange kanaler som et ideal for våre liv, både på et fysisk og et mentalt plan. Denne idealtilstanden blir en utopi vi streber etter i alle ledd av vår eksistens, uten at det nødvendigvis gjør det enklere å nå målet om et liv i balanse. Sandøys skulpturer beveger seg rolig og svevende, nesten majestetisk, og manifesterer på samme tid denne balansens skjønnhet og skjørhet – da den truende kollapsen hele tiden er nærværende. En balansesituasjon kjennetegnes av gjensidig avhengighet mellom de to tyngdepunktene som sammen skal balansere, slik vi ser i skulpturen Rør med hjartet. Skulpturen hviler tilsynelatende trygt i seg selv, men det skal like fullt lite kraft til for å vippe den av pinnen. Slik åpner Sandøys skulpturer for refleksjoner rundt våre menneskelige relasjoner på mange plan. 

  Tyngdekraften er det stabiliserende element i verden, en kraft vi til vanlig gir svært lite oppmerksomhet, men som løftes frem og synliggjøres i Sandøys kraftfulle verk. Forholdet mellom skulptur, rom og betrakter belyses gjennom flere ledd av påvirkning. Publikum setter luft i bevegelse, og skulpturen føyer seg rolig og elegant etter luftens svingninger. Eller finnes det en annen bevegende kraft? Ingen eksisterer i et vakuum, noe disse skulpturene er en subtil og vakker påminnelse om. Kristine Roald Sandøy fremstår som en kunstner med evne til å oppheve de fysiske lovene, men sannheten er at hun i stedet kjenner de ut og inn og får de til å spille på lag med seg. Dette skaper en følelse av noe overnaturlig eller magisk, som gir skulpturene en intens fascinasjonskraft. Det magiske aspektet som kunstneren opplever er til stede i hennes liv er noe hun kanaliserer inn i arbeidene sine, og lar oss som privilegerte betraktere få ta del i.  Hun lar alltid lekenheten ha en plass, til tross for den noe tyngre undertonen denne utstillingen har fått.  

  Som en kontrast til de bevegelige skulpturenes stille dans møtes vi i denne utstillingen nemlig også av en gruppe skulpturer som synes mer låst i seg selv. Subspace sorrow III og IIIII består av en serie store lukkede sirkler som er lenket sammen, sveiset fast i hverandre og knyttet til bakken via steiner. Kunstneren selv beskriver hvordan en rekke livsendrende hendelser – “flere sorgprosesser oppå hverandre” – utløste et plutselig behov for å lage skulpturer som var statiske. Dette gir en ny klangbunn til utstillingen, der kontrasten mellom det statiske og det som kan beveges blir ekstra tydelig. De stillestående skulpturene er med sine dimensjoner både mektige og elegante, samtidig som de kroppsliggjør en sørgmodig stagnasjon.

  I utstillingen Djupe andedrag, indre kraft er det vi som beveger kunsten, samtidig som den beveger oss. Den perfekte sirkel. Bevegelse er forandring, og Sandøy presenterer på Nils Aas Kunstverksted en rå og sårbar utstilling som gir oss nye perspektiver på nettopp forandringens kraft.

 • HOVERING PERCEPTION
  Hovering Perception
  Stilte ut denne for første gong på Galleri Elvetun i Sykkylven 2012. I 2013 var den med på Årsutstillingen i kunstindustrimuseet i Oslo. 2. påskedag monterer vi den opp mellom dei raude boligblokkene i Rådyrveien Borettslag på Veitvet. For påska 2021. For håpet. For bornet i oss alle.

  Foto: Geir Morten Brungot

  Om du kjem til Rådyrveien i morgon, hald 2 meter avstand til andre. 

  Hovering Perception
  Exhibited this for the first time at Galleri Elvetun in Sykkylven 2012. In 2013 exhibited at årsutstillingen in the art industry museum, Oslo. 2nd day of easter we will mount it between the red apartment blocks in Rådyrveien Borettslag on Veitvet. For Easter 2021. For hope. For the kid in all of us.

  If you come to Rådyrveien tomorrow, keep 2 meters distance.

 • MONTERING I BRENNERIROA
  FIRE
  Løten, Brenneriroa, 2020